Hodnoty

Žít své osobní hodnoty

Kniha slovinské autorky Simony Pekolj, inspíratorky a autorky přírodní kosmetiky značky Izistep

  • Osobní hodnoty podtrhávají jedinečnost člověka. Učí důvěrnému kontaktu s vlastními pocity, pomáhají nalézt to, co je pro každé individuum opravdu důležité a cenné.
  • Osobní hodnoty učí sebelásce. 
  • Posilují vnímání vlastní hodnoty a šeptají, jak žít ve shodě se sebou samým.
  • Osobní hodnoty pomáhají rozklíčovat plytkost a zbytečnost konzumu a materiálna a umožňují lidem s otevřenou myslí dojít nalezení osobního bohatství a štěstí.

Kniha Žít své osobní hodnoty pomáhá procitnout a uvědomit si, co je v životě opravdu podstatné. Ukazuje cesty k plnějšímu a spokojenějšímu životu. Skrze vědomé čtení pomáhá přitáhnout do života situace, události a vztahy, které jsou blízké čtenářovu srdci. Přijmutí strategií obsažených v knize vede ke kreativnímu a naplněnému životu a probuzení sebedůvěry i víry v druhé.