O knjigi

Živeti svoje osebne vrednote

Knjiga slovenske avtorice Simone Pekolj, ki deluje na Češkem, je ena izmed kakovostnih motivacijskih in samo-razvojnih literatur. Osebne vrednote predstavi na edinstven način, medtem ko izpostavi njihovo izjemno vlogo za oblikovanje življenja v skladu s srcem.

Avtorica v knjigi spregovori v zelo iskrenem jeziku in z nizanjem izkušenj, ki razkrivajo pasti in priložnosti pri zaznavanju, razumevanju in sledenju notranjemu svetu, kjer domujejo tudi osebne vrednote.

Njena prva knjiga je napisana kot spodbuda in motivacija za preobrazbo bralčevega dojemanja življenja na temelju vrednot, ki jih izpoveduje.

Intimen bralni proces pa daje posamezniku nemalo priložnosti zbliževanja in soočanja s pogumom iskrenosti do sebe, ki ga vodi od samoizpraševanja do novih razumevanj sebe še dolgo časa po zaključku branja.

Namen knjige je povsem jasen: širitev srčnosti po poti in meri osebnih vrednot, s tem pa krepitev osebnega zadovoljstva, samorazumevanja, pristnosti in ustvarjalnosti.

 

Pravo doživetje srčnosti intimnih vrednot

in njihove moči uresničevanja za krepitev občutkov notranjega zadovoljstva in pravega življenjskega smisla.

 

Knjiga Živeti svoje osebne vrednote navdušuje tiste, ki:

Želijo zavestno okrepiti občutek notranjega zadovoljstva;

1

Želijo na profesionalni ali osebni ravni narediti spremembe, uglašene s srcem in osebnimi vrednotami;

2

Hrepenijo po pristnejšem izražanju sebe;

3

V svojih dejanjih ali izbirah iščejo globlji smisel in pomen;

4

Potrebujejo trden notranji kompas za prepoznavanje tistih poti in izbir, ki hranijo, krepijo in oživljajo;

5

Hrepenijo po večjem razumevanju sebe in svojega notranjega sveta, kjer domujejo intimne vrednote;

6

Želijo okrepiti občutek lastne vrednosti skozi osebne vrednote;

7

Želijo razširiti razumevanje o pomenu izbir in odnosov, ki dajejo moč, pogum, voljo in radost.

8